Witamy Państwa na stronie internetowej

Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mariusza Łazęckiego.


Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom w zakresie wszystkich dziedzin prawa, począwszy od spraw cywilnych, karnych, rozwodowych, spadkowych, pracowniczych, administracyjnych, w tym reprezentację naszych klientów w sądach i urzędach, po kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i przedsięwzięć gospodarczych a także sprawy podatkowe, celne oraz z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.


Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantuje udział w Kancelarii doświadczonych prawników oraz współpraca z wybitnymi specjalistami z bogatym doświadczeniem praktycznym. Kancelaria współdziała także ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych w Kolizjach i Wypadkach Drogowych "Alter Ego" świadcząc pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Łazęcki


Kancelaria powstała w lipcu 2001 roku. Jej założycielem jest adwokat Mariusz Łazęcki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający uprawnienia do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi w całej Polsce, a także prawo do składania kasacji i skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Do typowych spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię należą: sprawy z szeroko pojętego prawa karnego, sprawy odszkodowawcze, sprawy o rozwód i separację, spadkowe, windykacja wierzytelności, administracyjne, o podział majątku, o alimenty oraz z zakresu prawa pracy.


Poza reprezentacją (obroną) przed sądem Kancelaria oferuje także inne usługi prawnicze, jak negocjacje, opinie prawne, analizy umów, projekty umów i statutów.  Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług Kancelarii mogą skorzystać nie tylko z doradztwa z zakresu prawa gospodarczego ale również podatkowego, celnego i zamówień publicznych, jak też stałej obsługi prawnej firmy.


Kancelaria zapewnia również pomoc prawną w sprawach rozpatrywanych przez tzw. sądy 24-godzinne jak też w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym (takich, dla których ma być prowadzone dochodzenie, np. zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej, wybryki chuligańskie, znieważenie funkcjonariuszy, spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu, groźby karalne).


Dostosowując się do potrzeb Klientów Kancelaria może zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą. Przykładowo, można zlecić prowadzenie całej sprawy, bądź szukać pomocy adwokata tylko na pewnym etapie procesu lub przy przygotowaniu pisma procesowego.


Jakość obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię zapewnia współpraca ze specjalistami i praktykami z poszczególnych dziedzin prawa. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dla osób indywidualnych oraz reprezentuje przedsiębiorców w dużych i skomplikowanych sprawach przed sądami gospodarczymi, administracyjnymi, polubownymi i organami władzy. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria współpracuje z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Komorniczą jak też biegłymi sądowymi.


Obsługa prawna może odbywać się także w języku angielskim.

Adwokat Mariusz Łazęcki

ul. Polna 50

00-644 Warszawa


mariuszlazecki@lazeckilegal.pl

Tel: +48(0)22 23 45 145

GSM: 0 601 218 603

Faks: +48(0)22 23 45 146


Terminy spotkań ustalane są

telefonicznie albo e-mailem.

Spotkania odbywają się zwykle

w dni robocze w godzinach

od 9.00 do 18.00.

W sprawach nagłych

(np. dotyczących aresztu

tymczasowego) pomoc prawna udzielana jest również

w dni wolne od pracy.